Jak wykonać świadectwo energetyczne budynku

Współczesne budownictwo, i te w wymiarze wielkich budynków, przeznaczonych na mieszkania czy też na obiekty usługowe, i te w wymiarze budowy niewielkich domów jednorodzinnych, nastawione jest miedzy innymi na to, by do ogrzania budowanych obiektów niezbędne były jak najmniejsze ilości energii cieplnej. Jest to istotny czynnik z uwagi na fakt, że systematycznie, co roku na całym świecie widzimy trend rosnących cen wszelkich nośników energii, a nic nie zapowiada, żeby kiedykolwiek ten trend uległ zmianie w kierunku trwałych obniżek cen. Kolejny czynnik, zachęcający do budowy domów energooszczędnych, to ekologia, a więc produkowanie jak najmniejszych ilości substancji szkodliwych dla naszej planety, a za taki uważa się na przykład dwutlenek, węgla, produkt spalania kopalin. Dlatego też budynki powstające od kilku już lat (wielorodzinne) posiadają świadectwa energetyczne, mówiące o ich parametrach właśnie w dziedzinie oszczędności energetycznej. Można też zamówić wykonanie takiego świadectwa energetycznego budynku już dla obiektów istniejących – należy zwrócić się w tym celu do osoby, która posiada uprawnienia do wykonywania analiz energetyczności budynków. Warto jednak przy tym wiedzieć, że na razie nie ma ustalonych stawek opłat za wykonywanie tego rodzaju ekspertyz, można więc z danym fachowcem negocjować cenę za taka usługę, a jeśli mamy w okolicy innych ekspertów, zapytać również o ich ofertę wykonania takiej ekspertyzy.

Dodaj komentarz